Stan 2 - 62m2

Lokacija: Braće Kovač 34, stan br.2 – prizemlje

Enterijer

Položaj stana na etaži