Stan 3 - 45m2

Lokacija: Braće Kovač 34 , stan br.3 – I sprat

Enterijer
Položaj na etaži